partner

Privacy Statement

Iedere persoon die onze website gebruikt (hierna ‘Gebruiker’ genaamd), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze gegevens kunnen informatie bevatten die ons toestaat de Gebruiker te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen.

We gebruiken en verwerken enkel de persoonlijke gegevens van de Gebruiker in overeenstemming met de Privacywet en alle andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens alsook de Europese regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens in de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR), van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Er mag bij de Gebruiker van de website van BIKS geen misverstand bestaan over de beveiliging van de bij ons bekende klantgegevens. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe en waarom we je gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken en wat u als Gebruiker kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. We nemen onze verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen.

Cookies

This website may use cookies which enable you to personalize your experience on our site, tell us which parts of our website people have visited and give us insights into user behavior so we can improve our communication and products.

Settings   Info  

OK

Settings

These cookies are essential to enable you to browse around our website and use the features.
These cookies enable storage of information that changes the way a website behaves or looks, like settings for your preferred language or region.
These cookies collect information about how you use our website. These cookies are also used to let affiliates know if you came to one of our websites from an affiliate. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription